Arròs Transgènic: La nova amenaça (Cast)Arròs Transgènic: La nova amenaça (Cast) - SantsTV
 Art 
Publica a Diaspora Web
02:05
Arròs Transgènic: La nova amenaça (Cast)


"Arroz Transgénico: La nueva amenaza" és un vídeo de Greenpeace sobre l'amenaça que suposa l'arròs transgènic.

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv