Després de la plujaDesprés de la pluja - SantsTV
 Infantil 
Publica a Diaspora Web
03:17
Després de la pluja


Una películ·la de Charles-André Lefebvre, Manuel-Tchi Tañon, Luis Tardivier Sebastien Vovau i Emmanuelle Walker. Fet a l'escola Gobelins d'imatge en 2008.

Equip. apres-la-pluie@hotmail.fr
Charles-André. shaokreol@hotmail.com
Manual. manuel_tanon@hotmail.com
Louis. louistardivier@hotmail.fr
Sebastià. sebastienvovau@hotmail.fr
Emmanuelle. emmanuellewalker@gmail.com

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv