[Canàries] NO al nou catàleg d'espècies protegides (Cast)[Canàries] NO al nou catàleg d'espècies protegides (Cast) - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
04:10
[Canàries] NO al nou catàleg d'espècies protegides (Cast)


NO al nou Catàleg d'Espècies Protegides de Canàries

L'arxipèlag canari concentra una gran varietat d'espècies, moltes d'elles exclusives i en perill d'extinció. Més de la meitat de la flora endèmica i prop del 40% de la fauna invertebrada terrestre que existeix a Espanya es troba a Canàries. D'altra banda, Canàries és l'arxipèlag més ric en endemismes de tota la Macaronèsia, i un dels més importants del món en diversitat botànica.

Necessitat de protecció: el Catàleg d'Espècies Amenaçades de Canàries

Gràcies a l'esforç de tècnics i científics, es va publicar l'any 2001 un catàleg amb 450 espècies amenaçades, moltes plantes i animals tan emblemàtics com el pinsà blau, els llangardaixos gegants de El Hierro, La Gomera i Tenerife, el drago, l' Guirra, el tajine picant, la malva de cingle encarnada, el falcó Tagarot, la tortuga boba, la seba (formant sebadales), els coloms canària i turques, el tamborí espinós i un llarg etcètera. La seva utilitat rau en l'obligació de realitzar actuacions concretes per a la conservació de tota aquesta biodiversitat única al món.

No a la nova proposta de Catàleg d'Espècies Protegides

El grup parlamentari CC va presentar al Parlament el dia 22 d'octubre de 2009 una proposició de llei per crear un nou Catàleg Canari d'Espècies Protegides, fonamentada en l'excessiu grau de protecció del Catàleg de 2001. I per això proposen canviar-lo de la manera següent:

- 226 espècies protegides el 2001 s'eliminen del catàleg.
- A 131 espècies protegides se'ls rebaixa el grau de protecció, incloses les que entren en una nova categoria, D'interès per als ecosistemes canaris, i aquelles que estaven incloses en la vella categoria Sensible a l'alteració del seu hàbitat, que desapareix a la nova proposta.
- 94 espècies passen a estar protegits d'una forma perversa: només es protegirà la planta o l'animal que estigui dins d'un espai protegit però si trepitja, creix, res o vola fora d'aquests llocs, deixa d'estar protegit. A més, es podran desprotegir en aquests espais per interès general, si afecten un projecte o una infraestructura.

Gran Cadena Humana: 28 de novembre

La realitat és que la majoria de les espècies canàries estan igual o pitjor que el 2001, i no obstant això, d'un total de 450 espècies, el nou catàleg desafavoreix a 341.
El nou catàleg de CC es fonamenta en aclarir els impediments per a la construcció de grans infraestructures innecessàries: port de Granadilla, port de Guía de Isora, ports esportius, anell insular d'autovies, via exterior, anell insular ferroviari, camps de golf, etc. , tot això a costa de la desprotecció de les espècies canàries amenaçades.

El Parlament de Canàries està tramitant a corre-cuita aquest despropòsit, amb el vistiplau de CC i PP i la ineficaç oposició del PSOE. La Proposició de Llei es pretén aprovar il.legalment d'esquena a la participació de la ciutadania, i el més lamentable és que ni tan sols s'ha comptat amb l'opinió de la comunitat científica, que és la que coneix l'estat real de les espècies amenaçades.

NO ho permeti!

PER UN PARLAMENT QUE PROTEGEIXI EL MEDI AMBIENT

NO AL NOU CATÀLEG D'ESPÈCIES AMENAÇADES

PER TOTS AQUESTS MOTIUS, ENS VEIEM EL 28-N A LA CADENA HUMANA!

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv