De la servitud moderna (Cast)De la servitud moderna (Cast) - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
52:19
De la servitud moderna (Cast)


Un documental de Jean-François Brient sobre la servitud moderna i el sistema mercantil totalitari on tots / totes vivim.
Més informació a delaservitudemoderne.org
Aquesta pel.lícula és sense ús comercial i pot ser copiada, projectada, reutilitzada en contextos no comercials

"Quina època tan terrible aquesta en que uns idiotes condueixen a uns cecs"
William Shakespeare

"La servitud moderna és una servitud voluntària, consentida per aquests esclaus que s'arrosseguen per la capa de la terra. Ells mateixos compren les mercaderies que els esclavitzen cada vegada més. Ells mateixos procuren un treball cada cop més alienant que se'ls atorga si demostren estar prou amansada. Ells mateixos trien els amos als que hauran d'obeir. Perquè aquesta tragèdia absurda pugui tenir lloc, ha estat necessari despullar a aquesta classe de la consciència de la seva explotació i de la seva alienació. Heus aquí l'estranya modernitat de la nostra època. Igual que els esclaus de l'antiguitat, que els serfs de l'Edat Mitjana i que els obrers de les primeres revolucions industrials, estem avui dia davant d'una classe totalment esclavitzada, però que no ho sap o més aviat no ho vol saber. Ells ignoren la revolta, que hauria de ser l'única reacció legitima dels explotats. Ells accepten sense discutir la vida lamentable que es va planejar per a ells. La renúncia i la resignació són la font de la seva desgràcia."

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv