Homenatge a Pedro Álvarez (1 de 2)Homenatge a Pedro Álvarez (1 de 2) - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
02:32
Homenatge a Pedro Álvarez (1 de 2)


Homenatge a Pedro Álvarez. Ofrena floral en el seu record en el 17º aniversari del seu assassinat. Col·locació d'una placa recordatori en el lloc on fou assassinat.

Plataforma Pedro Álvarez

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv