[BTV] Els veïns demanen que es conservi un refugi antiaeri de Juan de Sada[BTV] Els veïns demanen que es conservi un refugi antiaeri de Juan de Sada - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Descarrega
01:09
[BTV] Els veïns demanen que es conservi un refugi antiaeri de Juan de Sada


Tot i que alguns no s'han arribat a desenrunar mai, a la zona de Sants hi ha documentats uns 120 refugis antiaeris, un dels quals, segons un grup de testimonis, és al subsòl del carrer de Juan de Sada, al mateix barri. Un espai que està pendent d'una profunda reurbanització. Els veïns demanen ara que, un cop s'iniciïn les obres, es mantingui aquest element històric. El Districte, però, assegura que no té constància que hi hagi cap refugi.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv