Acció per la retirada de les tropes espanyoles d'AfganistanAcció per la retirada de les tropes espanyoles d'Afganistan - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
10:00
Acció per la retirada de les tropes espanyoles d'Afganistan


Rota 27 de març de 2010

Acció per la retirada de les tropes espanyoles d'Afganistan de la R.A.N.A Red Antimilitarista i No-violenta d'Andalucía

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv