Bob Marley - WarBob Marley - War - SantsTV
 Música 
Publica a Diaspora Web
06:08
Bob Marley - War


Bob Marley cantant en directe War

Until the philosophy which hold one race superior
And another
Inferior
Is finally
And permanently
Discredited
And abandoned -
Everywhere is war -
Me say war.

That until there no longer
First class and second class citizens of any nation
Until the colour of a man's skin
Is of no more significance than the colour of his eyes -
Me say war.

That until the basic human rights
Are equally guaranteed to all,
Without regard to race -
Dis a war.

That until that day
The dream of lasting peace,
World citizenship
Rule of international morality
Will remain in but a fleeting illusion to be pursued,
But never attained -
Now everywhere is war - war.

And until the ignoble and unhappy regimes
that hold our brothers in Angola,
In Mozambique,
South Africa
Sub-human bondage
Have been toppled,
Utterly destroyed -
Well, everywhere is war -
Me say war.

War in the east,
War in the west,
War up north,
War down south -
War - war -
Rumours of war.
And until that day,
The African continent
Will not know peace,
We Africans will fight - we find it necessary -
And we know we shall win
As we are confident
In the victory

Of good over evil -
Good over evil, yeah!
Good over evil -
Good over evil, yeah!
Good over evil -
Good over evil, yeah!

Traducció de la lletra

Fins a la filosofia que sosté una raça
Superior i un altre inferior
És finalment i permanentment desacreditat i va abandonar
Per tot arreu hi ha la guerra, jo dic la guerra

Que fins hi ha cap més llarg primer la classe
I segons ciutadans de la classe de qualsevol nació
Fins al colour de la pell d'un home
És de cap més importància que el colour dels seus ulls
Jo dic la guerra

Que fins que els drets humans bàsics siguin igualment
Garantit a tots, sense tenir en compte la raça,
és una una guerra

Que fins aquell dia
El somni de pau duradora, la ciutadania mundial,
La regla de moralitat internacional
Romandrà en però una il.lusió fugaç
Per ser seguit, però mai va aconseguir
Ara per tot arreu aquesta la guerra, la guerra,

I fins als règims innobles i infeliços
Aquest sosteniment nostres germans a Angola, a Moçambic,
Àfrica Sud l'esclavitud subaltern-humana
S'ha bolcat, absolutament destruir
Bé, per tot arreu hi ha la guerra, jo dic la guerra

Guerraa a l'est, guerraa a l'oest
Guerraa al nord, guerraa al sud avall
Guerraa, guerreja, rumors de guerra

I fins aquest dia, el continent africà,
No sabrà pau, nosaltres els africans lluitarem
Nosaltres trobem el necessari i nosaltres sabem que
nosaltres guanyarem
nosaltres estem segur que hi haurà victòria

De bo sobre del mal, bé sobre del mal, bé
sobre del mal
Bé sobre del mal, bé sobre del mal, bé sobre del mal

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv