Som Països CatalansSom Països Catalans - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
08:11
Som Països Catalans


Vídeo de l'Esquerra Independentista que mostra la història antiga i recent de la construcció del poble català. Projectat a la Sala Sanchis Guarner de la Facultat de Filologia de la Universitat de València el 23 d'abril del 2010, durant l'acte que van oferir les organitzacions de l'esquerra independentista en motiu de la celebració del 25 d'Abril.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv