Concentració i okupació de la Rimaia (v3)Concentració i okupació de la Rimaia (v3) - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
07:27
Concentració i okupació de la Rimaia (v3)


El 13 de juliol de 2010 a Sant Antoni (Eixample-Barcelona), la Universitat Lliure La Rimaia fou desallotjada ben de matí, per la nit s'okupà un altre espai alliberat per la cultura. Malauradament aquest mateix matí (16 de juliol) ha estat desallotjat.

La Rimaia és del barri.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv