La publicitat al descobert (Cas)La publicitat al descobert (Cas) - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
19:32
La publicitat al descobert (Cas)


Vídeo educatiu sobre les claus per entendre críticament els missatges publicitaris. La Publicitat al Descobert aborda els processos narratius i trucs a la Publicitat, amb especial incidència en aquells derivats de les noves tecnologies.

Sinopsi:
Aquest vídeo es planteja en el seu desenvolupament donar resposta a quatre qüestions:
- Què és la publicitat?: Breu ressenya històrica, relació amb la societat de consum, vincle amb el desenvolupament de les tecnologies, objectius de la comunicació persuasiva (breu distinció entre publicitat, propaganda i campanyes). Objectius de la publicitat.
- Tipus de publicitat: publicitat 'urbana' (tanques, marquesines, autobusos ...), espots TV, falques en ràdio, impresos en premsa, Internet, publicitat interactiva en tv ...
- Processos persuasius: la visió parcial dels missatges publicitaris: la seducció en el missatge.
- Discursos narratius: des del punt de vista de la imatge i del so i el text. Construcció narrativa de l'espot publicitari. Recursos formals i expressius: apel·lació que emocions, models socials, mites, la venda de la felicitat, etc.

Objectiu general: Promoure un coneixement crític sobre el món de la publicitat que derivi en un empoderament del ciutadà en la societat de consum.
Objectius específics: Obtenir un coneixement general del paper de la publicitat en el context de la nostra societat. Conèixer els diversos tipus de publicitat en el si dels processos de comunicació persuasiva. Conèixer els recursos més habituals emprats en publicitat per a la construcció del món desitjable, amb especial incidència en aquells derivats de les noves tecnologies.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv