Biodiversitat: Preguntes de tot*s? Respostes del món (Cas)Biodiversitat: Preguntes de tot*s? Respostes del món (Cas) - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
23:41
Biodiversitat: Preguntes de tot*s? Respostes del món (Cas)


Documental realitzat per VyD per Ecologistes en Acció. El vídeo s'ha elaborat en motiu de l'Any Internacional de la Biodiversitat.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv