Neutralitat de la Xarxa (Cas)Neutralitat de la Xarxa (Cas) - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
8:02
Neutralitat de la Xarxa (Cas)


La neutralitat a la xarxa vol dir poder crear i expressar per mitjà d'internet sense que ningú et censuri.

És donar a tots les mateixes oportunitats d'èxit.

És permetre la lliure comunicació entre els ciutadans.

És crear un entorn lliure de creació d'empreses i aplicacions.

És oferir oportunitats als creadors.

Tot i això, les operadores no se senten còmodes amb aquest escenari i volen controlar, no només les infraestructures per les que ja paguem, sinó també la pròpia Internet, decidint qui té prioritat i qui no, definint les regles de joc a favor dels seus interessos econòmics i generant un entorn on els usuaris serem explotats econòmica i políticament.

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv