Maquis a Catalunya - 2 - La invasió de la Vall d'AranMaquis a Catalunya - 2 - La invasió de la Vall d'Aran - SantsTV
 Història 
Publica a Diaspora
25:23
Maquis a Catalunya - 2 - La invasió de la Vall d'Aran


Alliberada la major part de França, l'estiu del 44, la progressiva retirada dels alemanys va produir un clima d'entusiasme i eufòria entre els guerrillers i els refugiats, que creien que els dies del franquisme estaven comptats.

Va ser llavors quan la UNE (Unió Nacional Espanyola) plataforma política del PCE, comença a preparar l'operació "Reconquesta d'Espanya" que consistia a introduir des del Pirineu basc fins al Pirineu Català vuit o deu mil guerrillers. La zona de penetració més important havia de ser la Vall D'Aran.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv