Homenatge a Catalunya IIHomenatge a Catalunya II - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
63:11
Homenatge a Catalunya II


Un documental, una recerca, una història d'històries sobre la construcció d'una economia sostenible, solidària i descentralitzada. Teixint xarxes que superen la individualització i la divisió jeràrquica del treball. Milers de persones cada dia arreu del món. Aquí i ara. 'Homenatge a Catalunya II' és un documental que és part d'una investigació acadèmica. Investiguem noves cultures econòmiques, noves formes de viure i d'entendre l'economia. A l'IN3, l'Institut de Recerca de la Universitat Oberta a Catalunya. Estudiem l'impacte social de les economies que no segueixen els patrons del mercat, on els beneficis són la prioritat, i que tenen com a objectiu la satisfacció de les necessitats i els desitjos de les persones.

Procés
L'any passat vam realitzar aquest documental, porta per títol "Homenatge a CatalunyaII". Està fet amb el material de setanta entrevistes, més de quaranta hores gravades, realitzades en catorze indrets del territori català, amb un equip professional.

Vam tirar endavant aquest projecte per generar debats i per fer visible un fenomen invisible que creix a casa nostra i arreu del món. Les reaccions, les respostes i les discussions generades a partir del seu visionat ens permeten continuar investigant. Per tant 'Homenatge a Catalunya II' és una eina de recerca. No es un treball acabat, conclusiu i tancat, sinó un treball en progressió. Volem que aquest documental sigui obert a tothom, dins i fora de l'àmbit universitari, per això té llicència Creative Commons.

La web
Aquesta web és un espai obert a totes les persones, pensat per compartir comentaris i per intercanviar idees. També pots fer-ho penjant les teves opinions en vídeo a Vídeos d'opinions. Un espai de trobada per totes les persones que es vulguin expressar. I és l'espai que d'ara endavant utilitzarem per informar sobre aquest projecte.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv