Vides hipotecades (Cas)Vides hipotecades (Cas) - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Descarrega
14:52
Vides hipotecades (Cas)


La crisi i l'impagament als bancs ha generat un nou grup social: el que té la seva vida hipotecada. A Espanya, la llei permet que les entitats bancàries puguin quedar amb la casa de qui no paga, per la meitat del seu preu i, a més, seguir reclamant tota la vida, el deute a les famílies. Això no és així en tots els països. Per exemple, als Estats Units el deute es cancel quan el banc es queda amb la propietat. Però a Espanya la legislació agreuja el drama que suposa la pèrdua del que es considera el principal bé al que tenim accés: l'habitatge. Associacions d'afectats han presentat al Congrés una proposta de modificació de la llei hipotecària.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv