[Madrid] Es revela contra el [Madrid] Es revela contra el
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
2:55
[Madrid] Es revela contra el "Pensionazo"


Madrid. 27.01.2011
Manifestació convocada per la plataforma "Cal parar els peus" contra la reforma de les pensions.
El vídeo recull la càrrega policial contra els manifestants que intentaven arribar fins al Congrés dels Diputats, un cop desconvocada la protesta.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv