Canviant paradigmes en la educació - Ken Robinson (VOAngSCas) Canviant paradigmes en la educació - Ken Robinson (VOAngSCas)  - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
11:41
Canviant paradigmes en la educació - Ken Robinson (VOAngSCas)


Part d'una molt interessant conferència donada per Ken Robinson a la RSA (Royal Society for the Encouragement of the Arts, Manufactures and Commerce) de Londres, presentada en format d'Animació Scribing (animació d'un dibuix en sincronia amb una xerrada).

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv