El Cinema Llibertari (Cas)El Cinema Llibertari (Cas) - SantsTV
 Cinema 
Publica a Diaspora Web
16:34
El Cinema Llibertari (Cas)


En esclatar la guerra civil espanyola el juliol de 1936, la CNT socialitzar la indústria del cinema a Espanya. A Madrid i Barcelona els treballadors del cinema van assumir a través del sindicat els béns de producció i es van produir nombroses pel·lícules. Això va donar lloc a un període únic que no s'ha tornat a produir en cap altra cinematografia mundial.

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv