Pirates! (Cas)Pirates! (Cas) - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
23:27
Pirates! (Cas)


La pirateria a Somàlia acapara els mitjans de comunicació, però la informació arriba, en la majoria dels casos, fragmentada, distorsionada, manipulada.

Aquest documental tracta de reorganitzar i completar la informació existent, oferint un apropament a aquest conflicte, al seu origen, a les seves motivacions ... i sobretot a les seves conseqüències.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv