El joc de la mort (Cas)El joc de la mort (Cas) - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
1:33:17
El joc de la mort (Cas)


Documental sobre "El joc de la mort", un joc fictici en què un candidat aplica descàrregues elèctriques a un concursant de televisió. Està basat en un experiment que als anys 60 va servir per estudiar els mecanismes de submissió dels alemanys als nazis.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv