Mike Prysner - L'enemic està aquí davant nostre (VOAngSCas)Mike Prysner - L'enemic està aquí davant nostre (VOAngSCas) - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
4:40
Mike Prysner - L'enemic està aquí davant nostre (VOAngSCas)


El nostre veritable enemic no són els que viuen en una terra llunyana, els noms o polítiques no entenem; El veritable enemic és un sistema que fa la guerra quan és rendible, els directors generals que ens acomiaden dels nostres llocs de treball quan és rendible, les Companyies d'Assegurances que ens neguen l'atenció sanitària quan ja no és rendible, els bancs que es porten les nostres cases quan ja no som rendibles. Els nostres enemics no estan a diversos centenars de milers de quilòmetres de distància de nosaltres. Ells són aquí davant nostre. Mike Prysner, Veterà de guerra.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv