[Galiza] El final del CSO La Casa de Las Atochas[Galiza] El final del CSO La Casa de Las Atochas - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
03:04
[Galiza] El final del CSO La Casa de Las Atochas


"O final das Atochas" mostra el desallotjament del passat 12 d'abril del 2011, a les 8:00 del matí, del CSO A Casa das Atochas de A Coruña, un espai autogestionat després de tres anys de gran activitat.

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv