Historia dels fets, Absolució Jona i encausades del Historia dels fets, Absolució Jona i encausades del
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
10:08
Historia dels fets, Absolució Jona i encausades del "forat de la vergonya"


Absolució Jona i encausades del forat de la vergonya
Resum del cas d'en Jona, jove veí de la Sagrada Família pendent de judici per manifestar-se contra l'especulació urbanística.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv