Paideia; escuela libre (15 años de educacion antiautoritaria) Paideia; escuela libre (15 años de educacion antiautoritaria)  - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
56:01
Paideia; escuela libre (15 años de educacion antiautoritaria)


Vídeo editat per l'escola lliure "Paideia" l'any 1993, en què es commemora el seu 15 aniversari i es narren les seves experiències i mètodes d'ensenyament durant aquests primers anys.

Més informació a: Escola Lliure Paideia

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv