Una història d'amor... en lletUna història d'amor... en llet - SantsTV
 Anuncis 
Publica a Diaspora Web
02:11
Una història d'amor... en llet


Un final bonic per aquesta història d'amor, només depèn de tu.

Fet per by Catsnake per a Friends of the Earth.

foe.co.uk/​lovestory

Escrit i produït per Danann Breathnach
Music composada per Michael Csanyi Wills

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv