[València] La Policia impedeix el legítim dret de manifestació (Art 514.4) durant la investidura de Camps[València] La Policia impedeix el legítim dret de manifestació (Art 514.4) durant la investidura de Camps - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
11:31
[València] La Policia impedeix el legítim dret de manifestació (Art 514.4) durant la investidura de Camps


Policia impedeix el legítim dret de manifestació durant la investidura de Camps article 514.4

Els que impedeixin el legítim exercici de les llibertats de reunió o manifestació, o pertorbin de manera greu el desenvolupament d'una reunió o manifestació lícita han de ser castigats amb la pena de presó de dos a tres anys si els fets es realitzaran amb violència, i amb la pena de presó de tres a sis mesos o multa de sis a 12 mesos si es cometen mitjançant vies de fet o qualsevol altre procediment ètic.

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv