Energia nuclear, podem abandonar-laEnergia nuclear, podem abandonar-la - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
10:32
Energia nuclear, podem abandonar-la


L'energia nuclear pot i ha de ser abolida.

Aquest primer vídeo mostra que la contribució nuclear al nostre sistema elèctric és totalment supèrflua; podem tancar immediatament els 8 reactors que encara subsisteixen, sense que el sistema experimenti restriccions.

No hi ha renaixement nuclear a la vista, i menys després de Fukushima.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv