Deutecràcia (VOGreSCas)Deutecràcia (VOGreSCas) - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
1:14:15
Deutecràcia (VOGreSCas)


"Debtocracy - Χρεοκρατία - Deutecràcia" és un documental realitzat pels periodistes grecs Katerina Kitidi i Ari Hatzistefanou, i distribuït a internet lliurement pels seus autors, que busca les causes de la crisi i el deute a Grècia, i que proposa solucions que el Govern i els mitjans de comunicació dominants oculten.

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv