Paradigma del sistema educatiu (Cas)Paradigma del sistema educatiu (Cas) - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
11:41
Paradigma del sistema educatiu (Cas)


"Hi ha 3 tipus de persones al món: els inamovibles, els movibles i els que es mouen"

Aquestes són paraules de Benjamin Franklin, recitades per Ken Robinson el gener d'enguany, en finalitzar la seva exposició donada en un dels esdeveniments organitzats per RSA, on desenvolupa algunes de les idees que després aprofundiria en la seva xerrada de maig a TED "Bring on the Learning Revolution". Learning Cognitive "traduït" a un format d'animació Scribing, amb les principals idees de la xerrada a RSA.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv