Barcelona 1977: Ocupació per militans de CNT dels locals de Solidaridad Nacional (Cas)Barcelona 1977: Ocupació per militans de CNT dels locals de Solidaridad Nacional (Cas) - SantsTV
 Història 
Publica a Diaspora Web
09:13
Barcelona 1977: Ocupació per militans de CNT dels locals de Solidaridad Nacional (Cas)


Alb el lema «Recuperemos la Soli» es produí l'ocupació dels antics locals de la «Solidaridad Obrera» incautats en acabar la Guerra Civil i a partir d'aquell moment ocupats pel diari «Solidaridad Nacional». Es reclamava i es reivindicava el patrimoni de «Solidaritat Obrera» que, fins la data, no havia estat retornar; així mateix es va editar un suplement amb l'inventari de totes les rotatives, maquinària i altres estris que tenia el diari fins al gener de 1939.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv