Informe Semanal: El silenci dels rics (Cas)Informe Semanal: El silenci dels rics (Cas) - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
12:08
Informe Semanal: El silenci dels rics (Cas)


La proposta de Warren Buffett als Estats Units perquè li cobrin més impostos ha revifat a tot el món el debat sobre el repartiment de la càrrega fiscal en temps de crisi. Buffett, la tercera persona més rica del món, va admetre que pagava menys al fisc que la seva pròpia secretària. En altres països europeus han sorgit veus en la mateixa línia. A Espanya cap ric s'ha pronunciat en aquest sentit, per contra, alguns han censurat la recuperació de l'impost sobre el patrimoni, aprovada aquesta setmana.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv