Experiment Comparteix - Acció contra la Fam (Cas)Experiment Comparteix - Acció contra la Fam (Cas) - SantsTV
 Anuncis 
Publica a Diaspora Web
01:42
Experiment Comparteix - Acció contra la Fam (Cas)


Acció contra la Fam llança Experimento Comparte per estudiar el comportament de l'ésser humà quan s'enfronta a la realitat d'un món mal repartit. Dels 20 nens sotmesos a estudi, 20 van compartir el seu menjar. Queda clar que la lluita contra la fam és més fàcil si tots compartim una mica.
En un món amb capacitat per a alimentar el doble de la seva població, 3,5 milions de nens moren per desnutrició aguda cada any.

Hauríem d'aprendre'n.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv