Defensa de l' #Edifici15o , 4/11/2011 (Cas)Defensa de l' #Edifici15o , 4/11/2011 (Cas) - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
09:02
Defensa de l' #Edifici15o , 4/11/2011 (Cas)


Hibai Arbide Aza, advocat defensor en la vista de l'#Edifici15o , el 04/11/2011 explica en detall els aspectes legals d'aquest cas.

El vídeo comença amb el ARTICLE 47 DE LA CONSTITUCIÓ, relacionat amb el dret a l'habitatge.

Tots els espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu aquest dret, regulant la utilització del sòl d'acord amb l'interès general per impedir l'especulació.

La comunitat participarà en les plusvàlues que generi l'acció urbanística dels ens públics.

http://edifici15o.wordpress.com

edifici15o@gmail.com

#edifici15o

Carrer Almagro, 2-4, Barcelona

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv