Okupació d'un edifici a Hostafrancs #habitatge18n #MaiMésSolesOkupació d'un edifici a Hostafrancs #habitatge18n #MaiMésSoles - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
04:09
Okupació d'un edifici a Hostafrancs #habitatge18n #MaiMésSoles


CARTA PÚBLICA DE L'HABITATGE 18N
A Catalunya i a la resta de l'Estat s'està vivint una situació d'emergència en matèria d'habitatge, més de 300.000 famílies han perdut la casa en aquest últims 3 anys. Catalunya encapçala aquest trist rànquing amb més de 50.000 casos. Durant el 2011, a la província de Barcelona, s'estan produint 19 desnonaments diaris i s'inicien 24 execucions hipotecàries. L'habitatge de lloguer social només arriba a l'1% tot i que Barcelona disposa de 80.000 pisos buits. Àmplies capes de la població no poden accedir a una vivenda ja que la taxa d'atur entre la població és del 22% que, en el cas de la joventut, arriba fins al 45%.
Existeix una problemàtica greu associada a la pèrdua de la vivenda i a l'accés d'aquesta.
Mentrestant, les constructores, les immobiliàries i la banca tenen més d'un milió d'habitatges buits. Aquesta banca que ha estat ajudada pels polítics perquè han considerat que era la solució per sortir de la crisis que està patint la població. La mà invisible dels mercats no té interès en cobrir una necessitat bàsica com és tenir una llar i la falta de voluntat política per enfrontar-s'hi, a banquers i grans propietaris (veritables responsables de la situació actual), fa necessari passar de la indignació a l'acció.
Quan el govern és injust els pobles tenen dret a rebel•lar-se.
Amb l'objectiu d'avançar cap a una situació en què tota persona vegi cobert el seu dret a l'habitatge hem decidit, avui dia 18 de novembre del 2011, reapropiar-nos d'aquest edifici que, segons informacions recollides al barri, la paralització de les obres va tenir lloc fa dos anys aproximadament. Segons informacions de què disposem, la promotora d'aquets immobles, Nyala 2006 SL, es troba endeutada per diferents causes des de l'any 2007, motiu pel qual suposem que van ser adquirits per "SA NOSTRA" -Caixa de Balears- com a forma de compensar el seu deute. Volem destacar que Sa Nostra és la caixa més lligada al sector immobiliari del grup Banc Mare Nostrum i és, també, la novena entitat espanyola amb major dependència de les fluctuacions del sector de la construcció, fins al punt que, el grup Sa Nostra, va rebre, durant l'any 2010, diners públics per valor de 915.500.000 d'euros. A més, Sa Nostra és notícia aquests dies per la seva presumpta relació amb assumptes tèrbols relacionats amb els escàndols econòmics de l'entramat societari d'Iñaki Urdangarín.
Amb aquesta acció col•lectiva volem deixar clar que hi ha molts habitatges buits i animem a la gent a autoorganitzar-se i a reapropiar-se d'aquells que pertanyen als responsables d'aquesta crisis: els grans propietaris. Amb lluita, unitat, decisió i contundència pensem que és possible aconseguir que les persones no perdin el seu habitatge principal per motius econòmics.
La banca ha estat rescatada amb diners públics i, per tant, és raonable que l'estoc d'habitatge de què disposen i amb el que especulen sigui expropiat (sense compensació, donat que ja l'han rebuda) per servei del poble.
Davant els desnonaments i les grans dificultats per accedir a l'habitatge:
• Entenem que el sol públic és propietat col•lectiva i, per tant, no s'ha de vendre.
• La VPO és un bé col•lectiu i, per tant, no ha de ser mai de compra perquè suposa la privatització de facto. Tota la VPO hauria de ser de lloguer o de cessió d'ús.
• Dació en pagament com a dret per a totes les persones que pateixen la situació inadmissible d'estar perdent l'habitatge però han de continuar pagant el deute contret, deute produït per l'abús i estafa de la banca i immobiliàries. Aprimant sempre la voluntarietat de la major part de les persones usuàries de l'habitatge.
• Els habitatges buits propietat de la banca i grans propietaris han de ser expropiats i convertits en parc públic de lloguer al 20% del sou, en cas de que la persona disposi de sou suficient per pagar-lo. Sinó no pagarà res.
• Entenem que la reapropiació de béns amb una funció social no és un delicte. Per tant, entrar en un habitatge buit propietat d'especuladors per resoldre la necessitat de l'habitatge s'ha de despenalitzar.

MAI MÉS SOLES!!! JUNTES HO PODEM TOT!!!

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv