Problemes amb el vot per correu #20n #NoMeDejanVotarProblemes amb el vot per correu #20n #NoMeDejanVotar - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
05:04
Problemes amb el vot per correu #20n #NoMeDejanVotar


Espanya discrimina electoralment a més d'un milió d'electors

El resultat de les eleccions del 20 de novembre estarà falsejat per l'exclusió de facto dels residents a l'estranger

Centenars de milers d'expatriats es veuen privats del seu dret al vot per no haver aconseguit enviar la sol · licitud dins del termini, o pitjor, perquè tot i havent-fet en els terminis, les paperetes no van arribar a temps.

Segons l'Institut Nacional d'Estadística, aproximadament 1.500.000 espanyols amb dret a vot resideixen a l'estranger. És, aproximadament, l'equivalent a tota la població de la ciutat de Barcelona! No obstant això, a diferència dels espanyols residents en territori nacional i en contra de tota lògica, aquest milió i mig de ciutadans amb dret constitucional de sufragi es veu privat de facto d'exercir el més bàsic dels drets dels sistemes democràtics en virtut del article 75 de la llei orgànica 5/ 1985, de 19 de juny, que disposa que "els espanyols inscrits en el cens dels electors residents absents que viuen a l'estranger hauran de formular mitjançant imprès oficial la sol·licitud de vot dirigida a la corresponent Delegació Provincial de l'Oficina del Cens".

És a dir, els espanyols amb dret a vot que resideixen fora del territori nacional han de demanar permís per poder exercir el seu dret.

L'única manera d'acabar amb la discriminació de l'enorme col·lectiu dels expatriats en les eleccions és fer-se sentir, exigir el nostre dret.

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv