Interferències - Cap 1 - No podem pagar el deuteInterferències - Cap 1 - No podem pagar el deute - SantsTV
 Sèries 
Publica a Diaspora Web
18:05
Interferències - Cap 1 - No podem pagar el deute


Perquè el deute extern és il·legítim i immoral, i perquè determinat tipus d'ajudes governamentals al Sud no només no estan creant un món més just i equitatiu, sinó que estan incrementant els impactes indesitjables als pobles del Sud i estan augmentant la diferència entre aquests i les oligarquies dels seus països i les del Nord.

Interferències

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv