Entrevista a Josep GargantéEntrevista a Josep Garganté - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
22:26
Entrevista a Josep Garganté


L'entrevista s'inscriu dintre del projecte OBRERX EJEMPLAR, un treball de la Noelia Pérez.

OBRERX EJEMPLAR és un treball artístic en procés sobre la ideologia, els models de normalització i els mecanimes de control social i repressió que hi ha darrera d'allò que el poder anomena 'treballadors exemplars'.

Més informació aquí: liaperez.com/index.php?/fotografia/laigua-de-la-dutxa-despres-del-curro/

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv