Divendres 25N, Dia Internacional per la No violència contra les DonesDivendres 25N, Dia Internacional per la No violència contra les Dones - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
05:04
Divendres 25N, Dia Internacional per la No violència contra les Dones


El 25 de novembre del 2011, es fa memòria com cada any, de que encara és el Dia Internacional per la No violència contra les Dones.

Què son les violències de gènere?
Ens referim a totes les formes del sistema patriarcal per controlar el binomi 'Home ‘macho'' – 'Dona submisa' i que es canalitzen des del que és més institucional fins allò més personal posant de manifest les frustracions, neurosis, covardies, embrutiments, pretesa superioritat, complexos d'inferioritat i estupidesa de qui l'exerceix.

Violència de gènere són els feminicidis.
Violència de gènere són les violacions.
Violència de gènere és la invisibilització i criminalització de totes les identitats de gènere no heteronormatives.
Violència de gènere és la negació del nostre plaer – el de totes nosaltres.
Violència de gènere és l'estigmatització i criminalització de les persones que exerceixen un ‘servei', el treball sexual, que el patriarcat demana, compra i vol controlar.
Violència de gènere és la falta de paritat en el món laboral, és guanyar menys sou per la mateixa feina.
Violència de gènere són les dobles i triples jornades de les dones, ni reconegudes ni remunerades.
Violència de gènere és la talla 38 i tota la publicitat i pressió social sobre els ideals de bellesa i de joventut.
Violència de gènere és decidir sobre el nostre cos i negar-nos el dret a decidir.
Violència de gènere és la feminització de la pobresa.
Violència de gènere és 'gènere singular masculí', és quan no em representen en el lleguatge.
Violència de gènere és quan ens criminalitzen si no complim el manament 'diví' de l'home, ‘macho', blanc, de classe mitja, heterosexual.
Violència de gènere en tots els àmbits, el públic, el privat, el laboral.
Violència de gènere a tot arreu, a Barcelona, a Catalunya, en el món sencer.

+ info: Feministes Indignades

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv