Crisi, és la crisi (Cas)Crisi, és la crisi (Cas) - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
06:12
Crisi, és la crisi (Cas)


Crisi, és la crisi, per culpa de la crisi, es baixen els sous per la crisi, crisi .......

Qui es diu crisi? ... En nom de la crisi s'està cometent el gran robatori de la humanitat, estan baixant els sous a persones amb drets adquirits, s'estan aprovant reials decrets per treure els drets als treballadors, s'estan donant poders a les empreses corruptes que s'aprofiten de la crisi i es freguen les mans en tirar per terra el que els sindicats han trigat molts anys a aconseguir. Es regala diners públics del ciutadà a empreses i bancs perquè no entrin en fallida i mentre els seus directius i consellers cobrant milions d'euros amb jubilacions milionàries. Ens demanen que ens estrenyem el cinturó, quan ells, els polítics i bancs han malbaratat els diners pels quatre costats sense importar-los el futur, arruïnant empreses i empobrint a la ciutadania.

Aquesta crisi té noms i cognoms, no ha vingut viatjant en un meteorit. No és una paraula, són persones avaricioses i sense escrúpols, les que ens han portat a aquesta greu situació mundial. La mala gestió i el deficient control dut a terme per tots els governs implicats en aquesta "crisi", els converteix en un altre dels grups responsables de la greu situació en què ens trobem per no vigilar amb els seus milers d'assessors i funcionaris on es invertia i de quina manera s'utilitzava els diners públics i privat. Han estat veritables titelles del poder econòmic nacional i mundial, per la qual cosa causa de la seva irresponsabilitat quan no a conveniència, haurien de ser detinguts de forma immediata i tots els seus béns intervinguts. És molt fàcil jugar amb els diners dels altres sense haver de respondre del que es fa. Tenen sous vitalicis per arribar a ser representants del Govern i podríem seguir i seguir enumerant privilegis i prebendes que gaudeixen i que ells mateixos es concedeixen, que estan en la ment de tots.

Haurien de ser apartats dels càrrecs públics que ocupen i respondre fins i tot penalment de les malversacions, prevaricacions i altres abusos comesos en l'exercici de les seves funcions.

També els alcaldes i governs de les comunitats autònomes, que tampoc han sabut vigilar i controlar les caixes d'estalvis, les edificacions abusives, els abusos urbanístiques, el negoci del pelotazo, les requalificacions, haurien de respondre dels seus incompetències i abusos i ser jutjats i castigats pels mateixos.

Un altre més dels grups que conformen la "crisi", el constitueix el sector financer, ... els bancs, les agències qualificadores i asseguradores de riscos, amb els seus exèrcits de Directors, Consellers, agents de borsa, membres del Fons Monetari Internacional i del Banc Mundial ... molts d'ells, són els responsables DIRECTES del que ha succeït i han de ser detinguts i els seus béns requisats per a les arques públiques.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv