Vicenç Navarro - Alternatives a les polítiques actualsVicenç Navarro - Alternatives a les polítiques actuals - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
1:18:29
Vicenç Navarro - Alternatives a les polítiques actuals


Conferència del professor Navarro per l'Assemblea del Poble Sec, en el Centre Cívic del Sortidor, el 30 de novembre de 2011 sobre les conseqüències de tenir una democràcia incompleta per la qualitat i el benestar de la població.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv