Interferències - Cap 5 - Víctimes o botxins ecològics?Interferències - Cap 5 - Víctimes o botxins ecològics? - SantsTV
 Sèries 
Publica a Diaspora Web
15:18
Interferències - Cap 5 - Víctimes o botxins ecològics?


Perquè el model de producció i consum dels països més enriquits té una dependència molt important d'elements naturals estratègics extrets en molts casos dels països empobrits s'obtenen barats sense assumir els impactes socials i ambientals de l'extracció i del transport. Es basa en un creixement pretesament infinit que demana incrementar els recursos i la pressió sobre el model extractivista, augmenta el deute ecològic del Nord, i genera un canvi climàtic que es pateix amb especial violència al Sud.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv