Punt final (VOCasSCas) #FragaPunt final (VOCasSCas) #Fraga - SantsTV
 Espectacles 
Publica a Diaspora Web
05:54
Punt final (VOCasSCas) #Fraga


Un repàs a la vida d'un dels "Demòcrates" més feixistes de la història (Manuel Fraga Iribarne), feta des de la retranca dels que deurien ser als seus últims pensaments...

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv