Assemblea Ciutadana Constituent de CatalunyaAssemblea Ciutadana Constituent de Catalunya - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
31:16
Assemblea Ciutadana Constituent de Catalunya


"Nosaltres el poble",
és hora d'exercir el poder ciutadà,
participem en el procés constituent.

La constitució borbònica, incapaç de garantir els drets socials bàsics pel que fa a la feina, la salut, l'ensenyament, el benestar social, que no permet el dret a decidir en els assumptes públics a través de mecanismes de participació directa i vinculant, que consagra un règim arcaic no electe, presó de pobles als quals s'imposa la unitat sense el seu consentiment, ha patit després de llarga decadència el cop de gràcia final de la reforma constitucional imposada per poders i voluntats alienes a la ciutadania dels pobles de l'estat espanyol i que ha comptat amb la complicitat i servitud dels representants del PP-PSOE.

Sense legitimitat popular, segrestada la sobirania de la ciutadania, sacrificats els drets socials bàsics en benefici de la devolució del deute a la banca especuladora, la constitució serveix i empara la tirania d'una exigua minoria privilegiada.


La Constitució borbònica ha mort. Visca el procés constituent!

El poble és el sobirà, la ciutadania és qui té la legitimitat i el poder per determinar el seu present i futur, per a decidir sobre tot allò que li concerneix.

És hora d'exercir el nostre poder per sortir d'una crisi provocada per la minúscula elit de lladres de guant blanc que segueixen enriquint a costa del patiment del 99% restant, de la gran majoria ciutadana.

Com en d'altres ocasions en la història, els de baix, els comuns i corrents, hem de posar-nos en marxa per elaborar mitjançant una àmplia, plural i diversa participació democràtica el conjunt de lleis que garanteixin la nostra sobirania ciutadana, el control i gestió públics de la economia al servei de les persones i no dels poders econòmics privats, la democràcia participativa, els drets socials, polítics i ecològics de tots, i que culmini en l'aprovació i proclamació popular de la nova Constitució, de la nova casa comuna lliurement compartida.

Des de Catalunya ens sumem al procés constituent presentat en la IV Trobada estatal del15M de Marinaleda i als acords adoptats en la "Assemblea ciutadana constituent" celebrada a Sevilla el passat 17 de desembre. Cridem a participar en la campanya "100.000 cors per a La Pepa" en ocasió del seu bicentenari els dies 17 i 18 de març a Cadis, en reivindicació de la democràcia i de l'exercici del poder ciutadà, per donar un nou impuls al procés constituent en marxa .

Grup de treball Assemblea Ciutadana Constituent de Catalunya.

 El Temps 
Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv