Estudi de l'Estat. El parlamentarisme com a sistema de dominació (Cas)Estudi de l'Estat. El parlamentarisme com a sistema de dominació (Cas) - SantsTV
 Reportatges 
Publica a Diaspora Web
1:42:44
Estudi de l'Estat. El parlamentarisme com a sistema de dominació (Cas)


Xerrada "Estudi de l'Estat. El parlamentarisme com a sistema de dominació", a càrrec de Félix Rodrigo Mora. Dimarts 5 octubre 2011

"La meva preocupació per estudiar l'Estat, com precondició d'una lluita contra ell més potent i extensa, és permanent. Com que molt sovint es dóna un oblit de l'Estat. En aquest sentit he anat produint materials crítics, com les 14 col·laboracions al periòdic titulades "Estudi de l'Estat" i "El parlamentarisme com a sistema de dominació", inclòs en el llibre "Sis estudis" (Editorial Brulot).

Tots dos proporcionen dades i informació sobre la realitat actual de l'Estat i realitzen una exposició crítica concreta -no abstracta ni fraseològica- de la seva naturalesa. La revolució, com a gran mutació social, és, sobretot, destruir l'Estat, única manera de posar fi a l'existència del capitalisme.

En el present tots els moviments, des del ecologista al feminista, des del "antiglobalitzador" al d'homosexuals i lesbianes, han donat el gir estatolátrico, és a dir, han passat a considerar a l'ens estatal com el seu redemptor. En els ambients de la lluita social, la veneració per l'Estat de benestar, és a dir, per l'Estat del segle XXI en els països opulents, s'ha fet un lloc comú.

Per això, l'estudi per a la denúncia i lluita contra el Estats és avui més urgent i decisiu que mai ".

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv