Protesta davant Benestar Social 14-02-2012Protesta davant Benestar Social 14-02-2012 - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
03:09
Protesta davant Benestar Social 14-02-2012


Concentració que va tenir lloc ahir dimarts 14 de febrer a les 12h davant del Departament de Benestar Social.

Les previsions de l' Enquesta de Població Activa de l'últim trimestre de l'any passat anuncien més de 5.300.000 de persones aturades en l'estat espanyol, i superaran les 750.000 en Catalunya. En els propers mesos el desempleo seguirá creixent com consecuència de la recesió econòmica provocada per les polítiques d' ajusts I retalls a Catalunya, Espanya i la Unió Europea. El 70 % de les persones en atur hauran esgotat les prestacions en març del present any. Més d' 1 milió i mig de ciudadans/es sense feina careixen d' ingresos. En més de 1,4 millones de llars, tots els seus membres estan a l'atur.

Qué fan davant aquesta dramàtica situació social el govern de la Generalitat? Acomiadar, retallar la despesa social i justificar el fracàs de les seves polítiques, vulneren i trepitgen les seves pròpies lleis al tenir bloquejades unes 2.500 peticions del PIRMI sol.licitades abans de l' agost, que segons la llei vigent en aquest temps s'haurien de resoldre favorablement per silenci administratiu positiu. A més a més, amenacen amb excloure a una gran part dels actuals beneficiaris del PIRMI amb l'excusa de la manca de recursos presupostaris quan a la vegada perdonen els impuestos als més rics.

Davant aquesta situació qué reivindiquem i defensem l' ASSEMBLEA DE TRABAJADORS I TRABAJADORES EN ATUR DE BARCELONA:

- Treball digne per a tots o prestació per atur fins a la recol.locació efectiva.

- Renda Ciutadana Garantida de 664 € / mes (mínim per una persona sola)

- Reducció dràstica de la jornada laboral sense retalls salarials, prohibició de les hores extres i a preu fet.

- Serveis bàsics gratuïts (aigua, electricitat, gas, etc ..., per a totes aquelles unitats familiars que tots els seus membres estiguin en situació d'atur.

- Moratòria en el pagament del lloguer o de les hipoteques en l'habitatge habitual. Cap desnonament de famílies en atur per falta de pagament tant de lloguer com de la hipoteca.

- Targeta de transport gratuït per a tots/es els desocupats.

- Posar en marxa una borsa de treball municipal que gestioni de manera transparent i amb la participació de les AA.VV. i les assemblees d'aturats/es l'ocupació generada en els serveis i empreses municipals (nous llocs de treball, substitució vacants, etc.), l'ocupació creada per plans governamentals en marxa o que puguin crear-se.
__________________________________________
Assemblea d'Aturats/des de Barcelona: TOTS ELS DIJOUS al carrer SANT PERE MÉS BAIX, 70 (BCN) A LES 10 H. Metro: Línia I (Urquinaona)

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv