Veriueu-ho (7) La justicia espanyolaVeriueu-ho (7) La justicia espanyola - SantsTV
 Humor 
Publica a Diaspora Web
10:51
Veriueu-ho (7) La justicia espanyola


En este Veriueu-ho, Xavi Castillo analitza una setmana apocalíptica, marcada fonamentalment per tots els judicis que se estan celebrant i que se celebraran. Camps, Fabra, Garzón...

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv