Veriueu-ho (8) El veredicteVeriueu-ho (8) El veredicte - SantsTV
 Humor 
Publica a Diaspora Web
11:32
Veriueu-ho (8) El veredicte


A l'equip de Pot de Plom, l'anunci del veredicte per el judici de Camps i Costa ens va pillar "en bragues" mentre gravàvem un veriueu-ho que no tenia res a veure. Vam canviar els plans i açò es el que ens va eixir...!!

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv