Mayday BCN 2004 :: Escamot WorkbusterMayday BCN 2004 :: Escamot Workbuster - SantsTV
 Art 
Publica a Diaspora Web
04:09
Mayday BCN 2004 :: Escamot Workbuster


El currículum és l'enemic del precari. El 1er de Maig de 2004, un grup de precari@s s'autorganitzen per transformar l'odi imprès en els milions de currículums que s'acumulen als departaments de personal, en un gest radical que aturi per una tarda la mobilització quotidiana del capitalisme contemporani.
Crema el teu currículum, detorna el trànsit de la ciutat empresa, obre espais lliures de treball, autoorganitza't amb els teus amic@s....

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv