Acció contra els rescats als bancs a BCN (Cas) #24f #tomatubancoAcció contra els rescats als bancs a BCN (Cas) #24f #tomatubanco - SantsTV
 Notícies 
Publica a Diaspora Web
04:23
Acció contra els rescats als bancs a BCN (Cas) #24f #tomatubanco


Perquè els ciutadans i ciutadanes no som mercaderia en mans de polítics i banquers, perquè ja n'hi ha prou de pagar les crisis d'altres, perquè paguin els que ens han portat fins aquí.

Llicència de Creative Commons
SantsTV és una televisió dels moviments socials de Sants, en funcionament des del 4 d'agost del 2006. SantsTV està subjecta a una Llicència de Creative Commons i ha estat creat amb programari lliure fet per Morintsol, i es nodreix tant del contingut enviat pels usuaris així com per enviades per membres del col·lectiu, col·laboradores o amigues. Cada autor/a es responsabilitza de les seves obres. En cas de detectar algun contingut que vulneri algun dret sobre les persones o sobre algun altre dret emparat per la llei, aviseu-nos per tal de poder retirar dit contingut si així s'escau. Podeu contactar amb nosaltres a contacte@sants.tv